Category: Bomberos

  • Home
  • Categories
  • Bomberos
9 camiones de Bomberos Dip. Bizkaia
Los 22 camiones de bomberos entregados en dos fases a la Xunta de Galicia Consellería de Medio Rural constituyen…